BFTP - Belgian Federation for Tourist Press | De Vlaming kent en geniet van zijn provinciale domeinen
48116
post-template-default,single,single-post,postid-48116,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Belgian Federation of Tourist Press

De Vlaming kent en geniet van zijn provinciale domeinen

In provinciedomein De Gavers in Harelbeke werden de resultaten voorgesteld van een enquête over de appreciatie en het gebruik van de Vlaamse provinciedomeinen. Opvallend feit is dat Covid-19 ook een rol speelt in het bezoekpatroon.

Vlaanderen heeft 56 provinciedomeinen verspreid over de vijf Vlaamse provincies. Met 20 provinciedomeinen spant West-Vlaanderen de kroon. In Oost-Vlaanderen zijn er 12, in Vlaams-Brabant 4, in Antwerpen 17 en 3 in Limburg. Om een beter beeld te krijgen van het gebruik en de appreciatie van deze provinciale domeinen bij de Vlamingen hebben vier provincies onder begeleiding van Westtoer en in samenwerking met Profacts een online panelbevraging uitgevoerd. Met de resultaten hiervan kan het beheer van de domeinen en het marketingbeleid verder verfijnd worden.

Ontspanning primeert

Bijna alle bevraagde Vlamingen, ook jongeren tussen 18 en 24 jaar,  kennen minstens één provinciaal domein bij naam. Slechts 1% geeft aan geen enkel domein te kennen. De bekendheid van de domeinen varieert per provincie. Zo is het Zwin Natuur Park het meest bekend in West-Vlaanderen, terwijl Bokrijk op één staat in Limburg en in Vlaams-Brabant.

Ontspannen in het groen

Voor meer dan 6 op de 10 Vlamingen zijn de wandelmogelijkheden  en het ontspannen in het groen de hoofdreden waarom ze een provinciaal domein bezoeken. Daarnaast spelen rust, nabijheid en bereikbaarheid ook een rol. Bij de secundaire redenen is er meer variatie naar de leeftijd. Zo weegt natuurverkenning op eigen initiatief en erfgoed meer door bij 45-plussers, terwijl zwemmen en andere recreatiemogelijkheden meer voorkomen bij jongeren.  Tussen de domeinen zijn er ook nuanceverschillen: zo komen evenementen sterker naar voor bij De Schorre in Boom terwijl de mogelijkheid tot zwemmen primeert bij Halve Maan in Diest.

Het ideale domein

De elementen die de Vlaming zeker aanwezig wil zien in het ideale domein liggen in de lijn van de beweegredenen en het bestaande aanbod in de provinciale domeinen: wandelmogelijkheden in een natuurlijke omgeving, hetzij in het bos of de natuur. Daarnaast wil de Vlaming ook iets kunnen eten of drinken. De aanwezigheid van een cafetaria of restaurant, of op zijn minst picknickmogelijkheden veraangenamen het verblijf.
Afhankelijk van de leeftijdscategorie vraagt de Vlaming ook globaal aandacht voor zwemmen in openlucht, een speeltuin of speelzone in de natuur en fietsmogelijkheden. Tussen de provincies zijn er ook verschillen merkbaar. Zo worden in Antwerpen en Limburg de evenementen meer naar voren geschoven en komt in Vlaams-Brabant de mogelijkheid tot zwemmen in openlucht vaker voor. In een domein doet een Vlaming bovendien het liefst zijn eigen ding met een facultatief aanbod aan informatie verspreid over het domein.  Ook brochures of drukwerk met informatie over de activiteiten in het domein worden geapprecieerd. Opvallend is ook dat 8 op de 10 Vlamingen de domeinen zien als een ideaal startpunt om de rest van de streek te ontdekken.

Covid-19 versterkt

Naar aanleiding van Covid-19 heeft de Vlaming zijn bezoekgedrag aangepast. Mede doordat bepaalde grotere domeinen gesloten waren, heeft de Vlaming andere, eerder kleinere domeinen verkend na 14 maart 2020.  Ook gaat de Vlaming bepaalde domeinen meer dan anders bezoeken, en andere domeinen dan weer minder dan gewoonlijk. De belangrijkste reden om een domein meer te bezoeken is de nabijheid. Naast weinig buiten komen, zijn verwachte druk en coronamaatregelen drempels om een domein te bezoeken. Ongeveer 45% van de respondenten heeft minstens één domein bezocht in de periode van 14 maart tot 8 november 2020. Bij bijna 3 op 4 van deze Vlamingen is de appreciatie voor de domeinen nog groter geworden tijdens die periode.

Info: www.west-vlaanderen.be

Perscontact:   Steven Leenknegt Steven.Leenknegt@west-vlaanderen.be Tekst: Rita Goethals
Foto: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre