BFTP - Belgian Federation for Tourist Press | Strijdtoneel Limburg. Van schermutseling tot wereldoorlog.
39494
post-template-default,single,single-post,postid-39494,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Belgian Federation of Tourist Press

Strijdtoneel Limburg. Van schermutseling tot wereldoorlog.

De militaire geschiedenis van Limburg

Er is in Limburg meer gevochten dan men zou denken. En dus brengen gedeputeerde van Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens en eregouverneur Herman Reynders een boek gepubliceerd over de militaire geschiedenis van Limburg: “Strijdtoneel Limburg. Van schermutseling tot wereldoorlog.” Objectief, gefundeerd doordacht door rijksarchivaris Rombout Nijssen en telkens met een knipoog, een stukje poëzie of een anekdote van zanger, acteur en presentator Rick de Leeuw.  Daarenboven zet het boek aan om de plekken waar deze militaire gebeurtenissen hebben plaats gevonden te bezoeken, want de locaties liggen op of in de buurt van het fietsroutenetwerk.

Veldslagen, forten, belegeringen, plundertochten, goed voor 20 locaties,  het komt allemaal aan bod in het boek. Daarbij wordt het spierbalgerol niet verheerlijkt, maar heeft men vooral aandacht voor de mens achter de feiten, de burger boven wiens hoofd zo’n strijd werd beslecht.

Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting, gevolgd door een beschrijving van de confrontatie: wie stond tegenover wie, wat was de aanleiding voor het conflict, wat waren de gevolgen. Denk aan graaf tegen prins-bisschop, Luikenaars versus Bourgondiërs, Spanjaarden tegen Nederlanders, bezetters tegen verzetslui, Duitsers tegen Britten. Een overzicht vanaf 1200 tot WO2.  Keuze van de militaire gebeurtenissen werden geografisch bekeken, gespreid in de tijd en rekening houdend met de toegankelijkheid van de belangrijke items. Zo valt op dat het oosten en het zuiden van Limburg fel in kaart komen, maar dat men het westen letterlijk laat links liggen. Anders had men een heuse Limburgse fietsroute kunnen vormen. Zo vernemen we niets over het militair domein van Leopoldsburg. Al is daar toch het museum van Het Kamp van Beverlo. Het Maasland en Haspengouw komen dan met meer dan de helft van de locaties ruim aan bod. Logisch, de Maas en zeker Maastricht vormden een sleutelpositie tot West-Europa. Plekken als Tongeren en Lanaken vormden de uitvalsbasis om Maastricht te belegeren.

Aan het einde van elk hoofdstuk zorgt Rick de Leeuw voor zijn eigen insteek: een lied, een anekdote, een stukje historisch proza. Ze zorgen voor het inlevend tegengewicht voor alle pijn en wreedheid die zo’n oorlog met zich meebrengt. Het is de andere kant van de geschiedschrijving en maakt het geheel meer tastbaar.

Het boek, dat geschreven is voor een breed publiek,  wordt rijkelijk voorzien van historische afbeeldingen en actuele foto’s door de bekende Maastrichtse fotograaf Guy van Grinsven. Daarnaast vindt men een tijdlijn en kaartmateriaal terug. Het geheel is fraai vorm gegeven en nodigt de lezer uit om via het fietsroutenetwerk het Limburgs erfgoed te verkennen.

Praktisch: ‘Strijdtoneel Limburg. Van schermutseling tot wereldoorlog’ is te koop bij het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, bij Openbaar Kunstbezit Vlaanderen vzw en in de betere boekhandel, voor 29,00 euro.  142 pagina’s, hardcover, ISBN : 9789492455185 – WD:D/2020/7892/03

Recensent: Jempi Welkenhuyzen